Menighetene i Tolga
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

søndag 30 juni
Dølmotunet
søndag 7 juli
12:00
Setermesse-Tolga
søndag 21 juli
12:00
Setermesse-Vingelen
søndag 28 juli
12:00
Friluftsgudstjeneste-Holøydalen
søndag 18 august
Vingelen kirke- og skolemuseum
søndag 25 august
Tolga kirke
søndag 8 september
14:00
Vingelen kirke
søndag 15 september
11:00
Tolga kirke

Kalender

Vis følgende kategorier:

Familiegudstjeneste
Musikkandakt

Juni


30Søndag
12:00 - 13:00
Familiegudstjeneste i Dølmotunet

Juli


07Søndag
12:00 - 13:00
i Setermesse-Tolga
Setermesse på Olahaugvollen( Lervollen). Setra til Mette og Amund Leren.

21Søndag
12:00 - 13:00
i Setermesse-Vingelen
I Svartåsen. Nærmere sted kommmer senere.

28Søndag
12:00 - 13:00
i Friluftsgudstjeneste-Holøydalen
Sammen med Hodalen sokn. Sted kommer senere

August


18Søndag
19:00 - 20:00
Musikkandakt i Vingelen kirke- og skolemuseum
Salmekveld

25Søndag
19:00 - 20:00
Musikkandakt i Tolga kirke
Salmekveld med Johan Sundberg og Stein Nygård

September


08Søndag
14:00 - 15:00
i Vingelen kirke
Høsttakkegudstjeneste med utdeling av bøker til 4 og 6 åringene.

15Søndag
11:00 - 12:00
i Tolga kirke
Høsttakkegudstjeneste. 50 års konfirmantene deltar.

15Søndag
19:00 - 20:00
i Hodalen kirke
Høsttakkegudstjeneste.

22Søndag
11:00 - 12:00
i Holøydalen kirke
Høsttakkegudstjeneste. Utdeling av bok til 4 go 6 åring.

Oktober


06Søndag
11:00 - 12:00
i Vingelen kirke
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon

06Søndag
19:00 - 20:00
i Tolga kirke
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon

20Søndag
11:00 - 12:00
i Holøydalen kirke
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon

November


03Søndag
11:00 - 12:00
i Vingelen kirke
Allehelgensgudstjeneste

03Søndag
19:00 - 20:00
i Tolga kirke
Allehelgensgudstjeneste. Pårørende fra Tolga, Hodalen og Holøydalen er speielt innvitert

10Søndag
11:00 - 12:00
i Hodalen kirke
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no


Kirkeverge Elisabeth Saanum
Tlf: 41604017
e-post: Elisabeth@tolga.kirken.no