Menighetene i Tolga
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

søndag 30 juni
Dølmotunet
søndag 7 juli
12:00
Setermesse-Tolga
søndag 21 juli
12:00
Setermesse-Vingelen
søndag 28 juli
12:00
Friluftsgudstjeneste-Holøydalen
søndag 18 august
Vingelen kirke- og skolemuseum
søndag 25 august
Tolga kirke
søndag 8 september
14:00
Vingelen kirke
søndag 15 september
11:00
Tolga kirke

Nyheter

Kirkeorgelet i Vingelen

Ja til mektig orgelbrus i Vingelen kirke!

Kirkeorgelet i Vingelen trenger ei større restaurering for å kunne bevares over tid. Det er ei stor investering i ei lita bygd, men la oss samarbeide med kommunen, og redde orgelklangen mens vi kan! Ikke alle kommuner har gjennom 100 år fostret 10 egne organister, slik Tolga faktisk har greid. Mange av dem er eller har vært profesjonelle musikere på høyt nivå. Dette er helt spesielt, og noe vi kan være stolte av!  Her har kunnskap tradisjon gått fra musiker til musiker gjennom generasjoner, - de siste tiårene godt hjulpet av Tolga kulturskole. Tilgang til kirker med ulike orgel, - hver med sitt særpreg, har vakt interesse og gnist til utvikling og rekruttering av organister, og alle vil vel at de fortsatt skal skape stemning i kirkene våre? 

Kort om orgelet

Kirkeorgelet i Vingelen ble levert av Norsk Orgel- og harmoniumfabrikk i Snertingdal i 1963. Samme firma har levert orgler til 2/3 av kirkene i Hamar bispedømme. Orgelet i Vingelen kirke hører faktisk til de bedre blant orglene som ble levert av Norsk Orgel- og harmoniumfabrikk på 1960-tallet, og det bør bevares for ettertiden.

 

Orgelet er slitt gjennom snart 60 års bruk. Det er en del tekniske funksjoner som innimellom svikter og orgelet er etter hvert vanskelig å holde stemt over tid, blant annet på grunn av ustabil lufttilførsel, skader på enkeltpiper med mer. Det er flere stumme toner i klangområdet som brukes mest, og orgelet mangler bærekraft både på grunn av skader på pipeverket og mangler ved lufttilførselen.

 

Instrumentet har imidlertid et potensial på tross av manglene. En gjennomgripende restaurering kan rette opp mye, men bruker man mange penger på en slik operasjon, bør man også forbedre orgelet slik at det blir til et tjenlig redskap både for sangtjenesten i kirka og for den som skal betjene instrumentet.

Musikkens rolle i kirka

Folkekirka, tradisjonen og historia står sterkt for mange lokalt. I tillegg til å være et trosfellesskap, er kirka en aktør og kulturbærer i lokalsamfunnet. Det er en viktig og god arena for musikkformidling, trygghet, tilhørighet, fellesskap og opplevelse. Vi tror musikk i kirka skaper en ramme som inkluderer og samler, og inviterer både til høgtid og refleksjon i glede og sorg. Det kan samle folk omkring tradisjon og tro, men også gi opplevelser og deltakelse på tvers av kulturer og trosretninger.

Da organist Amund Røe flyttet hjem til Vingelen, ble det en viktig oppgave å holde tak i rollen musikken har i kirkene våre. Organisten har gitt kirkearrangementer et ekstra musikalsk løft, ved å gi plass til barn, unge talenter og profesjonelle solister. I tillegg til å være et fantastisk konsertinstrument, er orgel-akkompagnementet til allsangen ved høgtidelige anledninger en fantastisk opplevelse. Sjelden synger folk ut som da!

Bli med på spleiselaget

Skal vi greie å restaurere orgelet i Vingelen kirke, må det samarbeid til. Kommunen, menigheten og lokalsamfunn må alle bidra. Til sammen trengs kanskje over 1 million kroner. Vi håper på bidrag utenfra, men må også samle inn penger på egenhånd. 

Bli gjerne med på spleiselaget du også! Støtte kan gies til vipps #750693 eller til kontonummer 1885 19 16020

Publisert av: Elisabeth Saanum den 27-06-2022
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no


Kirkeverge Elisabeth Saanum
Tlf: 41604017
e-post: Elisabeth@tolga.kirken.no