Menighetene i Tolga
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

søndag 30 juni
Dølmotunet
søndag 7 juli
12:00
Setermesse-Tolga
søndag 21 juli
12:00
Setermesse-Vingelen
søndag 28 juli
12:00
Friluftsgudstjeneste-Holøydalen
søndag 18 august
Vingelen kirke- og skolemuseum
søndag 25 august
Tolga kirke
søndag 8 september
14:00
Vingelen kirke
søndag 15 september
11:00
Tolga kirke

Nyheter

BLA I KIRKEBØKENE FRA TOLGA

Kirkebøkene var gamle dagers folkeregistre. I dag er kirkebøkene viktige kilder for slektsgranskere. På Digitalarkivet kan du bruke både skannede og transkriberte, søkbare kirkebøker for hele landet.

I kirkebøkene har presten notert de kirkelige handlingene gjennom hele året. Den eldste bevarte kirkeboka i Norge starter i 1623, den nest eldste i 1634. Det finnes kirkebøker fra før 1688 i litt over 40 prestegjeld. Men i de fleste av landets prestegjeld går kirkebøkene tilbake til omkring 1700.

Den eldste kirkeboka for Tolga starter i 1722, og er registrert under Tynset prestegjeld. Først i 1735 ble Tolga med Os og Vingelen sokn eget prestegjeld, og fra 1733 er det ført egne kirkebøker for Tolga som omfattet Os, Tolga og Vingelen sokn.

Det er forskjell på hvordan kirkebøkene er ført og dermed hvilke opplysninger du finner i dem, alt etter hvor gamle kirkebøkene er. Fram til andre halvdel av 1800-tallet er kirkebøkene som oftest skrevet med gotisk håndskrift.

I Digitalarkivet finner du kirkebøker fra begynnelsen av 1600-tallet og helt opp til 1970-tallet.Nyere kirkebøker som ikke er tilgjengelige i Digitalarkivet, oppbevares enten i statsarkivene, eller kan fremdeles befinne seg på menighetskontorene. Opplysninger om dødsårsak og adopsjon er taushetsbelagte.

 

LENKER

Skanna kirkebøker fra Tolga

Veiledning for søk i kirkebøker

 

Publisert av: Trond Gellein Løkken den 09-05-2022
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no


Kirkeverge Elisabeth Saanum
Tlf: 41604017
e-post: Elisabeth@tolga.kirken.no