Menighetene i Tolga
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

søndag 10 desember
11:00
Tolga kirke
søndag 17 desember
Hodalen kirke
lørdag 23 desember
16:00
Tolga omsorgstun
søndag 24 desember
13:30
Holøydalen kirke
16:00
Tolga kirke
Vingelen kirke
mandag 25 desember
09:00
Vingelen kirke
11:00
Tolga kirke

Nyheter

BLA I KIRKEBØKENE FRA TOLGA

Kirkebøkene var gamle dagers folkeregistre. I dag er kirkebøkene viktige kilder for slektsgranskere. På Digitalarkivet kan du bruke både skannede og transkriberte, søkbare kirkebøker for hele landet.

I kirkebøkene har presten notert de kirkelige handlingene gjennom hele året. Den eldste bevarte kirkeboka i Norge starter i 1623, den nest eldste i 1634. Det finnes kirkebøker fra før 1688 i litt over 40 prestegjeld. Men i de fleste av landets prestegjeld går kirkebøkene tilbake til omkring 1700.

Den eldste kirkeboka for Tolga starter i 1722, og er registrert under Tynset prestegjeld. Først i 1735 ble Tolga med Os og Vingelen sokn eget prestegjeld, og fra 1733 er det ført egne kirkebøker for Tolga som omfattet Os, Tolga og Vingelen sokn.

Det er forskjell på hvordan kirkebøkene er ført og dermed hvilke opplysninger du finner i dem, alt etter hvor gamle kirkebøkene er. Fram til andre halvdel av 1800-tallet er kirkebøkene som oftest skrevet med gotisk håndskrift.

I Digitalarkivet finner du kirkebøker fra begynnelsen av 1600-tallet og helt opp til 1970-tallet.Nyere kirkebøker som ikke er tilgjengelige i Digitalarkivet, oppbevares enten i statsarkivene, eller kan fremdeles befinne seg på menighetskontorene. Opplysninger om dødsårsak og adopsjon er taushetsbelagte.

 

LENKER

Skanna kirkebøker fra Tolga

Veiledning for søk i kirkebøker

 

Publisert av: Trond Gellein Løkken den 09-05-2022
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no


Kirkeverge Elisabeth Saanum
Tlf: 41604017
e-post: Elisabeth@tolga.kirken.no