Menighetene i Tolga
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

søndag 10 desember
11:00
Tolga kirke
søndag 17 desember
Hodalen kirke
lørdag 23 desember
16:00
Tolga omsorgstun
søndag 24 desember
13:30
Holøydalen kirke
16:00
Tolga kirke
Vingelen kirke
mandag 25 desember
09:00
Vingelen kirke
11:00
Tolga kirke

Nyheter

Glimt fra Visitas-uka 7.-9.november

Fra Holøydalen kirkeFoto: Reidun

7.-9. november var det bispevisitas i Tolga. Biskop Ole Kristian Bonden var på sin aller første visitas.   Med seg på visitasen fulgte seniorrådgiver Jon Arne Harby og prost Simen Simensen. Et allsidig program med besøk i alle våre fire menigheter ble gjennomført. Av programmet nevnes vandringsgudstjeneste i Hodalen kirke, konsert i Holøydalen kirke, andakt på Tolga omsorgstun og kveldsstemning i Vinnilskjerka. I tillegg ble det avholdt møter med ansatte, menighetsråd og fellesråd. Skolebesøk og møte med Tolga kommunes formannskap sto også på programmet. I tillegg ble det gjennomført ulike bedriftsbesøk og lunsj med dugnadsgjengen i Hamran. Også åpent treff med flyktninger og åpent møte om psykisk helse i samarbeid med Tolga kommune ble gjennomført.   

Vi gleder oss til visitasgudstjenesten i Tolga kirke søndag 19.november.   

Publisert av: Elisabeth Saanum den 14-11-2023
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no


Kirkeverge Elisabeth Saanum
Tlf: 41604017
e-post: Elisabeth@tolga.kirken.no