Menighetene i Tolga
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

søndag 10 desember
11:00
Tolga kirke
søndag 17 desember
Hodalen kirke
lørdag 23 desember
16:00
Tolga omsorgstun
søndag 24 desember
13:30
Holøydalen kirke
16:00
Tolga kirke
Vingelen kirke
mandag 25 desember
09:00
Vingelen kirke
11:00
Tolga kirke

Nyheter

Visitasgudstjeneste 19.november

Visitasgudstjeneste i Tolga kirke

19.november kl. 11.00

Foto: Lars Martin Bøe

Fellesgudstjeneste for Tolga, Vingelen, Hodalen og Holøydalen menigheter.

Biskop Ole Kristian Bonden, prost Simen Simensen, sogneprest Reidun Woie Kleveland og organist Amund Røe.

Musikk og sang v/ Sangkoret Sneppen, barytonist Ivar Riise og kulturskoleelever.

Kirkekaffe i Vidarheim

Visitasforedrag i Vidarheim

V/ biskop Ole Kristian Bonden

Musikkinnslag v/ Tove Erlien Ruud

Publisert av: Elisabeth Saanum den 14-11-2023
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no


Kirkeverge Elisabeth Saanum
Tlf: 41604017
e-post: Elisabeth@tolga.kirken.no