Menighetene i Tolga
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
KALENDER

søndag 10 desember
11:00
Tolga kirke
søndag 17 desember
Hodalen kirke
lørdag 23 desember
16:00
Tolga omsorgstun
søndag 24 desember
13:30
Holøydalen kirke
16:00
Tolga kirke
Vingelen kirke
mandag 25 desember
09:00
Vingelen kirke
11:00
Tolga kirke

Nyheter

Bispevisitas 7.-9.november og 19.november

Visitas med biskop Ole Kristian Bonden.    Foto: Lars Martin Bøe

 

Kirka-Rom for Livet

Visitasprogram ses her:

 

 Visitasprogram

Tirsdag 7.november 2023

08.30: Åpning av bispevisitasen i Tolga kirke.   Andakt ved sokneprest Reidun Woie Kleveland og organist Amund Røe. Biskop Ole Kristian Bonden kommer.

15.00: Vandringsgudstjeneste i Hodalen kirke. Menighetsrådsmedlemmene forteller om sitt forhold til kirkas symboler og interiør. Salmer. Musikk ved kulturskoleelev. Biskopen deltar.

16.30: Bespisning av høstmat på Fjellstua for alle.

18.30: Kaffe og biteti på Loftet i Samfunnshuset i Øversjødalen sammen med «Gjengen på loftet».

20:00: Konsert i Holøydalen kirke med Johan Sundberg, Stein Nygaard, May Kristin Holøien og Jane Torshaug.  Biskop Ole Kristian Bonden deltar. Gratis entre.

Onsdag 8.november 2023

09.45: Åpent uformelt treff i Støa for flyktninger og tolginger. Kaffe og biteti.

11.00: Andakt på omsorgstunet ved biskopen og organist. Kulturskoleelev deltar. Kirkekaffe. Åpent for alle.

19.00: Kveldsstemning i Vinnilskjerka. Bygdefolk forteller om sitt forhold til kirka si. Biskopen deltar. Musikk: Snorre Haugen, kulturskoleelev.  Komposisjon over Sara Ousts tekst fremføres av Amund Røe og May-Britt Mitrovic. Salmesang.

20.30: Kvelds i Vingelen kirke-og skolemuseum.

Torsdag 9.november 2023

13.30: Åpent møte om psykisk helse på Malmplassen gjestegård. Ved psykiatritjenesten, Bondens nettverk og Tirill Beate Myklebust Langleite.  Mingling. Kaffe og kake.

Søndag 19.november 2023

11.00: Visitasgudstjeneste i Tolga kirke. Fellesgudstjeneste for alle fire menighetene. Biskop Ole Kristian Bonden, prost Simen Simensen, sogneprest Reidun Woie Kleveland og organist Amund Røe. Sangkoret Sneppen, barytonist Ivar Riise og kulturskoleelever  

Kirkekaffe i Vidarheim. Visitasforedrag ved biskop Ole Kristian Bonden.                                                 Musikkinnslag v/ Tove Erlien Ruud

Publisert av: Elisabeth Saanum den 01-11-2023
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Kirkekontoret
Kommunehuset
Brugata 38
2540 TOLGA

Tlf. 62 49 65 93
Fax. 62 49 62 85
e-post: kirkekontoret@tolga.kirken.no

Kontortid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9-13

Sokneprest Reidun Woie Kleveland
Tlf. 62 49 65 92
Mobil: 91597283
e-post: prest@tolga.kirken.no


Kirkeverge Elisabeth Saanum
Tlf: 41604017
e-post: Elisabeth@tolga.kirken.no